Συχνές βλάβες στην κεραία τηλεόρασης

Στην E-tronics αναλαμβάνουμε την επισκευή ατομικών και κεντρικών κεραιών τηλεόρασης άμεσα και αξιόπιστα.

Σε κάθε περίπτωση πριν καλέσεις έναν έμπειρο τεχνικό κεραίας της Ε-tronics, παραθέτουμε τις πιθανότερες αιτίες για το κακό σήμα της τηλεόρασης:

  • Φθορά του καλωδίου της κεραίας
  • Βλάβη στην υποδοχή της πρίζας που καταλήγει το καλώδιο της κεραίας
  • Λανθασμένος προσανατολισμός κεραίας