Γονικός έλεγχος

Γονικός Έλεγχος

 

 
  O κόσμος της τεχνολογίας αποτελεί πλέον ένα εργαλείο για τη μόρφωση και τη διασκέδαση των παιδιών, τα οποία έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, χρησιμοποιώντας πλέον και τις δικές τους συσκευές.
  Επειδή πολλές φορές αυτός ο κόσμος ελλοχεύει κινδύνους, ο γονικός έλεγχος στο κινητό, στο tablet και στις λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές κρίνεται απαραίτητος για τους γονείς.
  Ο γονικός έλεγχος αφορά σε λογισμικό, εφαρμογές ή συγκεκριμένες ρυθμίσεις στις συσκευές, που επιτρέπουν στους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα του παιδιού στο διαδίκτυο.
Εφαρμόζεται σε κινητά, στις μηχανές αναζήτησης, σε υπολογιστές, κτλ.
Συμβάλλει :
  •  στον περιορισμό της πρόσβασης στο διαδίκτυο,
  • στον περιορισμό της χρήσης εφαρμογών, παιχνιδιών και του χρόνου χρήσης,
  • στη μείωση του κινδύνου προβολής ακατάλληλου περιεχομένου ή επικοινωνίας με αγνώστους και στην προστασία από κακόβουλο περιεχόμενο
  Παρά το γεγονός όμως, ότι η τεχνολογία έχει φροντίσει σε μεγάλο βαθμό για την ασφαλή περιήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο και τη χρήση οθόνης, το βασικότερο είναι οι ίδιοι οι γονείς να παρακολουθούν τη χρήση που κάνουν, να έχουν σωστή επικοινωνία μαζί τους έτσι ώστε να τα προφυλάξουν από τους κινδύνους που ενέχουν.